Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Khoa Quốc tế năm 2021

0 153

Chiều ngày 17/11, Khoa Quốc tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021. Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Khoa. TS. Hà Xuân Linh – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa Quốc tế; Th.s Trần Lưu Hùng – Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Khoa Quốc tế và Th.s Hồ Thị Tố Quyên – Chủ tịch Công đoàn Khoa chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022; góp ý các nội dung liên quan tới Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên năm 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên năm 2021.

TS. Hà Xuân Linh – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa Quốc tế phát biểu tại Hội nghị

Trong năm học 2020 – 2021, Khoa Quốc tế tuyển sinh được 152 sinh viên chính quy (118 sinh viên trong nước và 34 sinh viên quốc tế) đạt 75% chỉ tiêu tuyển sinh. Công tác đào tạo được Kho thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức đào tạo sinh viên học online trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tổ chức bảo vệ thành công Khóa luận bằng tiếng Anh cho 74 sinh viên K6, mở mới 01 chương trình đào tạo thạc sỹ chính quy ngành Kinh doanh quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh và 01 chuyên ngành Phân tích tài chính.

Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên tăng cường kiểm tra đánh giá về đổi mới giảng dạy và chất lượng giảng dạy của giảng viên bằng việc lấy phiếu xin ý kiến đánh giá của sinh viên đối với giảng viên về việc giảng dạy online.

Về tổ chức bộ máy, Khoa đã xây dựng Đề án sáp nhập 3 Tổ chức năng thành một nhằm tinh gọn bộ máy quản lý từ 8 đơn vị xuống còn 6 đơn vị, công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, khuyến khích cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn luôn được Khoa chú trọng,. Bên cạnh đó, để bổ sung nhân lực phục vụ cho công tác đào tạo, Khoa cũng sử dụng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trong nước và nước ngoài và đã thực sự phát huy được những kết quả đáng khích lệ.

Năm học 2020-2021, Khoa triển khai tự đánh giá CTĐT cử nhân Kinh doanh quốc tế theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA và đăng ký kiểm định chất lượng vào tháng 4/2022. Đề xuất thực hiện 03 đề tài cấp Bộ và Đại học, 01 đề tài KHCN cấp tỉnh Thái Nguyên, 7 đề tài cấp cơ sở và 9 đề tài của sinh viên; Tham mưu thực hiện tham gia tuyển chọn 01 nhiệm vụ theo đặt hàng của tỉnh Thái Nguyên; Thực hiện nghiệm thu 02 đề tài cấp đại học, 10 đề tài cấp cơ sở và đề tài của sinh viên; Có 06 công bố quốc tế nằm trong danh mục ISI; 8 công bố được đăng trong các kỷ yếu Hội thảo quốc tế, các tạp chí quốc tế khác, hơn 30 công bố trong nước. Đặc biệt trong năm học, Khoa đã xây dựng được 01 tập san trên tạp chí Khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Quốc tế, biên soạn 10 giáo trình, tài liệu học tập để sử dụng trong công tác giảng dạy và học tập tại Khoa; Chủ trì tổ chức 03 hội thảo chuyên môn cấp Khoa; Phối hợp với Trung tâm Hợp tác quốc tế thực hiện 01 dự án chuyển giao công nghệ……

Th.s Trần Lưu Hùng – Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Khoa Quốc tế báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
PGS. TS Hoàng Văn Phụ – Giảng viên cao cấp phát biểu đóng góp ý kiến cho báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và một số chỉ tiêu cơ bản của đơn vị

Năm 2022, Khoa Quốc tế xác định lấy chất lượng đào tạo làm trọng tâm thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình hành động cụ thể: Thay thế, rà soát bổ sung chương trình đào tạo; Nâng cao chất lượng giảng viên tham gia giảng dạy; Cập nhật phương pháp giảng dạy mới để nâng cáo công tác đào tạo sinh viên; Tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý thi và chấm thi, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo trong Khoa; Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình và từng học phần từ đó xây dựng ngân hàng đề chuẩn đưa vào sử dụng đánh giá năng lực của sinh viên. Đồng thời, Khoa cũng đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.

Các đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết và phương hướng kế hoạch công tác năm 2022, góp ý cho dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên và bầu đoàn Đại biểu gồm 19 đồng chí đi dự Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên. /.

Thanh Loan – TTTT