Hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra, đánh giá chương trình đào tạo

0 26

Ngày 25/03/2016 Khoa Quốc tế tổ (KQT) chức Hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra, đánh giá chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên.
Tham dự hội nghị có: TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan – Trưởng Khoa Quốc tế, PGS.TS. Hoàng Văn Phụ – Phó Trưởng Khoa Quốc tế, ThS. Trần Anh Vũ – Tổ trưởng Tổ Đào tạo, ThS. Hoàng Thị Cường – Tổ Phó Tổ Đào tạo cùng một số giảng viên KQT.
Chuẩn đầu ra cho sinh viên là sự khẳng định của những điều kỳ vọng, mong muốn sinh viên tốt nghiệp có thể làm được nhờ kết quả của quá trình đào tạo, chuẩn đầu ra là lời khẳng định của KQT khi sinh viên tốt nghiệp sẽ làm được những gì, có kiến thức và kỹ năng ra sao khi kết thúc chương trình học tập.

IMG_6421(FILEminimizer)
TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên, phát biểu tại Hội nghị

Kết quả đánh giá chuẩn đầu ra được dùng để cải tiến chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo, đồng thời hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên trong hoạt động đổi mới quản trị đại học về đào tạo dựa vào cách tiếp cận theo chuẩn đầu ra.

IMG_6418(FILEminimizer)
PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan – Trưởng Khoa Quốc tế, phát biểu tại Hội nghị

KQT đòi hỏi chương trình đào tạo phải có chuẩn đầu ra được xây dựng khoa học bằng cách trả lời được các câu hỏi sau:
– Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở truyết lý giáo dục nào?
– Kết quả học tập mong đợi của chương trình đào tạo được xây dựng như thế nào?
– Chương trình đào tạo có bản mô tả nghề nghiệp không?
– Thị trường lao động có đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với sinh viên tốt nghiệp hay không?
Như vậy, chương trình đào tạo của KQT phải xây dựng và đạt chuẩn đầu ra dựa vào thực tế của các khóa sinh viên đã ra trường từ đó cải tiến chương trình đào tạo phù hợp. Đây là công việc quan trọng, là tiêu chuẩn đầu tiên phản ánh đảm bảo chất lượng đào tạo tại Khoa.

Tin bài: Ngọc Bích – Tổ TT&TV