Nghề Kế toán – Bạn đã hiểu?

0 292

Công việc của kế toán là gì? Nghề kế toán yêu cầu năng lực gì? .v.v.

Nghề kế toán không phải là một nghề mới tại Việt Nam, nhưng để hiểu và biết được chính xác những công việc chính của một người làm nghề kế toán thì không phải ai cũng nắm được.

Vì vậy, đây sẽ là bài viết rất hữu ích cho những ai đang muốn tìm hiểu về nghề Kế toán, bởi nó chỉ cho các bạn chính xác những nhiệm vụ chủ yếu của Kế toán phải làm là gì?

Trước tiên, chúng ta đi đến khái quát Kế toán là gì? Kế toán theo dõi các hoạt động tài chính của một tổ chức. Họ lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và thực hiện hệ thống kế toán cho tổ chức. Việc cấp chứng nhận cho kế toán và thực hành nghiệp vụ chuyên môn của họ được giám sát chặt chẽ. Có nhiều phần hành kế toán khác nhau và có nhiều vị trí trong hệ thống kế toán của một tổ chức. Nhiệm vụ cụ thể của một kế toán phụ thuộc vào công việc cụ thể mà người đó đảm nhận.

Vậy nhiệm vụ chủ yếu của Kế toán gồm những gì? Nghề kế toán bao gồm các vị trí công việc: Nhà chuyên môn cấp cao về Kế toán, Kế toán viên, Nhân viên kế toán.

Nhiệm vụ đối với Nhà chuyên môn cấp cao về kế toán:

 1. Tư vấn, lập kế hoạch và thiết lập ngân sách, kiểm soát tài khoản và các chính sách và hệ thống kiểm soát khác;
 2. Chuẩn bị và xác thực báo cáo tài chính để trình bầy, để phục vụ quản lí, cổ đông và các cơ quan theo luật định và các cơ quan khác;
 3. Chuẩn bị kế hoạch kinh phí, báo cáo thực hiện thực tế;
 4. Chuẩn bị hoàn thuế, tư vấn và nêu ý kiến về các vấn đề thuế trước cơ quản quản lí thuế;
 5. Lập kế hoạch lợi nhuận và ngân sách, làm báo cáo kết quả thực hiện thực tế;
 6. Thực hiện điều tra tài chính trong những vấn đề như nghi ngờ gian lận, tình trạng không trả được nợ và phá sản;
 7. Kiểm tra các tài khoản và sổ sách lưu giữ;
 8. Thực hiện điều tra và tư vấn về quản lí các vấn đề quản lí như hiệu quả, cổ phiếu, doanh thu, sản phẩm mới, v.v.
 9. Thiết lập và kiểm soát hệ thống xác định chi phí đơn vị của các sản phẩm và dịch vụ.

Nhiệm vụ đối với Kế toán viên:

 1. Lưu giữ các hồ sơ về các giao dịch tài chính theo những nguyên tắc kế toán;
 2. Xác nhận tính chính xác của tài liệu và hồ sơ liên quan đến thu chi và các giao dịch tài chính khác;
 3. Chuẩn bị báo cáo tài chính cho từng giai đoạn cụ thể;
 4. Áp dụng kiến thức về qui tắc chung và thực hành để xác định và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc;
 5. Thực hiện những nhiệm vụ có liên quan.

Nhiệm vụ đối với Nhân viên kế toán:

 1. Kiểm tra số, vào sổ, tài liệu có nhập đúng, tính toán chính xác và mã số phù hợp;
 2. Hoạt động máy tính đã lên chương trình với phần mềm tính toán để ghi chép, lưu giữ và phân tích thông tin;
 3. Phân loại, ghi chép và tóm tắt số liệu và dữ liệu tài chính để soạn thảo lưu giữ sổ sách tài chính, sử dụng các biên bản, sổ cái hay máy tính;
 4. Tính toán, chuẩn bị và phát hành hối phiếu, hóa đơn, và bản kê tài khoản và các bản kê tài chính khác theo qui trình có sẵn;
 5. Soạn thảo báo cáo và các bảng biểu thống kê, tài chính và kiểm toán gắn liền với các vấn đề như nhận tiền mặt, chi tiêu, tài khoản trả và nhận, lợi nhuận và thua lỗ.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo kế toán: https://is.tnu.edu.vn/cu-nhan-ke-toan-tai-chinh/

Vậy để làm nghề kế toán, bạn phải có năng lực thiết yếu gì?

– Năng lực phân tích – Logic;

– Năng lực làm việc, giao tiếp với con người…

Nghề kế toán còn đòi hỏi bạn phải:

– Trung thực;

– Cẩn thận, tỉ mỉ…

– Có năng lực ngoại ngữ để thăng tiến trong công việc.

Tại bất kì một tổ chức, doanh nghiệp nào có hoạt động tài chính, kinh doanh… thì đều cần phải có kế toán từ các doanh nghiệp trong nước, có vốn đầu tư nước ngoài … đến các cơ quan nhà nước. Vậy nên, nghề Kế toán là nghề có nhiều cơ hội việc làm và có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực chuyên sâu như:

– Kế toán doanh nghiệp;

– Kế toán hành chính nhân sự;

– Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội;

– Kế toán ngân hàng;

– Kế toán xây dựng.

Để làm kế toán bạn có thể theo học Đại học chuyên ngành kế toán tại Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên https://is.tnu.edu.vn/cu-nhan-ke-toan-tai-chinh/ với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh để mang đến cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp cũng như lợi thế cạnh tranh trước các nhà tuyển dụng.