Quyết định số 558/QĐ-ĐHTN ngày 6/4/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế

0 138

Là chương trình đào tạo chuyên sâu cấp bậc thạc sỹ nghiên cứu và ứng dụng về kỹ năng về quản lý và vận hành doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu. Người học được trang bị chuyên sâu về kinh doanh toàn cầu, vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu, nguồn nhân lực đa quốc gia, chiến lược toàn cầu, phân tích kinh doanh, chiến lược marketing toàn cầu. Sau khi tốt nghiệp, học viên Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế có thể đảm nhận các vị trí như giám đốc, chuyên viên cao cấp của các bộ phận như marketing, kinh doanh, nhân sự, mua hàng; phân tích xuất khẩu trong các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Hoặc làm đại diện tiếp thị quốc tế, phụ trách thương mại quốc tế của cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ.