TB: Điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào các ngành đào tạo hệ chính quy của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên theo phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp THPT, kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà nội, đợt xét tuyển sớm năm 2022

0 91