Đại hội chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

0 21

Ngày 15/9, Chi bộ Khoa Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Công – Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên, đồng chí Hà Xuân Linh – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Khoa Quốc tế, các đồng chí trong chi ủy cùng toàn thể đảng viên chi bộ Khoa Quốc tế.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội chi bộ Khoa Quốc tế, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi bộ Khoa Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 40-QĐ/TV ngày 10/11/ 2011 của BTV Đảng ủy ĐHTN, trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan ĐHTN. Hiện nay, chi bộ Khoa Quốc tế có 47 đảng viên, trong đó có 39 đảng viên chính thức và 08 đảng viên dự bị; 36 đảng viên là cán bộ viên chức, 11 đảng viên là sinh viên. Chi ủy chi bộ hiện nay có 06 đồng chí (01 đồng chí đã chuyển công tác), trong đó: 04 tiến sĩ, 02 thạc sĩ.

Trong nhiệm kỳ qua, tuy là đơn vị trẻ, đội ngũ giảng viên cơ hữu còn thiếu và gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Quốc tế đã chỉ đạo, triển khai tốt nhiều hoạt động về đào tạo chính quy, kiểm định thành công ngành Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN – QA; liên kết đào tạo với nhiều đơn vị, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài; chỉ đạo hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn thể, bước đầu Khoa quốc tế đã khẳng định vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Thái Nguyên, cho khu vực miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Về công tác xây dựng đảng, Chi ủy chi bộ luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và CBVC, 100% đảng viên trong chi bộ tham gia các đợt học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước do Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN triển khai. Chi bộ luôn chủ động, tích cực xây dựng và thực hiện các kế hoạch; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các đề án của Đảng ủy cấp trên tới đảng viên, CBNV và sinh viên…

Về công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy đã chỉ đạo, quan tâm, chú trọng xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ của giảng viên, cán bộ viên chức. Chi ủy đã chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu bộ máy trên cơ sở tách các bộ môn và sát nhập đơn vị hành chính nhằm tinh gọn bộ máy và nhân sự, xây dựng quy định về chế độ thỉnh giảng, mời giảng và báo cáo viên; Xây dựng Đề án vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, cử 7 giảng viên đi nghiên cứu sinh tại nước ngoài và 01 nghiên cứu sinh trong nước; cử 09 lượt cán bộ đi tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; cử 03 đồng chí tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3; cử 05 cán bộ giảng viên tham gia thi nâng hạng, chuyển ngạch; cử 07 cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 03 cán bộ học lớp cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Hà Xuân Linh – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa Quốc tế phát biểu tại Đại hội

Về công tác đào tạo, 100% cán bộ tham gia giảng dạy có đầy đủ bài giảng, giáo án bằng bản in và bản điện tử. 100% các môn học đã giảng dạy có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng điện tử bằng tiếng Anh. 100% cán bộ tham gia giảng dạy có đầy đủ 5 tài liệu theo quy định của ĐHTN; thực hiện việc đổi mới chỉnh sửa chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của 04 ngành đào tạo tại Khoa; xét tốt nghiệp cho 203 sinh viên, 90% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm với mức lương cao.

Đặc biệt, tháng 5/2022, Khoa đã đạt chứng nhận AUN-QA chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế. Đây là minh chứng rõ ràng cho những cố gắng và nỗ lực của đơn vị trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, Khoa Quốc tế cũng thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát nội bộ, phát hiện và phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; Thực hiện tốt công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đánh giá giảng viên, phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo, tổ chức đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra, thực hiện tốt công tác ba công khai theo quy định…

Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Khoa Quốc tế trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, giảng viên trong Khoa đã chủ trì thực hiện mới 02 đề tài cấp B, 01 đề tài cấp đại học, 28 đề tài cấp cơ sở, 03 đề tài theo đặt hàng của các tỉnh, tổ chức nghiệm thu 01 đề tài cấp Bộ, 06 đề tài cấp đại học, 20 đề tài cấp cơ sở, 02 đề tài cấp tỉnh. Cán bộ, giảng viên của Khoa đã có 36 công bố quốc tế, trong đó có 16 bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục ISI/Scorpus, 20 bài báo đăng trong các tạp chí và kỷ yếu hội thảo quốc tế khác, 54 công bố trong nước, tổ chức 08 hội thảo cấp Khoa, phối hợp tổ chức 2 hội thảo quốc tế với Đại học Bách Khoa Philippines; chủ trì thực hiện biên soạn 6 sách giáo trình, 3 sách tham khảo, 1 sách chuyên khảo và tham gia biên soạn gần 10 đầu sách do các đơn vị khác chủ trì thực hiện….

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết một số nội dung tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Khoa Quốc tế đã ra mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục xây dựng Khoa Quốc tế đoàn kết, ổn định và phát triển vững mạnh trên các mặt tổ chức bộ máy và đào tạo cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế; góp phần xây dựng ĐHTN ngày càng phát triển đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập”. Để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực và đề ra 7 nhóm giải pháp lớn để thực hiện tốt mục tiêu trên.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Công chúc mừng những kết quả chi bộ Khoa Quốc tế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Hữu Công khẳng định Khoa Quốc tế là một khoa chuyên môn nhưng có chức năng, nhiệm vụ đầy đủ như một cơ sở giáo dục đại học, có sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội phục vụ theo nhu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan cũng đã đánh giá cao báo cáo chính trị trình đại hội của chi bộ đã bám sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của chi bộ, báo cáo đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt hạn chế, trên các mặt công tác, những nhiệm vụ chưa đạt được mục tiêu đề ra, trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, phương phướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Công – Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Công cũng nhấn mạnh 03 nhiệm vụ trọng tâm chi bộ cần tập trung trong nhiệm kỳ tới, đó là: Thứ nhất, chi bộ cần giành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh bằng mọi hình thức, linh hoạt, tuyên truyền, tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều hơn về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để an tâm công tác; tham gia đóng góp tích cực xây dựng đảng, xây dựng cơ quan cả về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường khối đoàn kết nội bộ, tuyệt đối chấm dứt hiện tượng đảng viên có tư tưởng dao động, mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng chung đến nội bộ đơn vị, phấn đấu xây dựng chi bộ luôn đạt tập thể trong sạch vững mạnh. Thứ hai, không ngừng phát huy tính khoa học, sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong chỉ đạo mọi mặt của Khoa, nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài việc tiếp tục tập trung cho công tác tuyển sinh thì cần đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng tốt hơn thị trường lao động phù hợp với người học, tăng cường hội nhập quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, chú trọng đổi mới giáo trình, tài liệu học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho người học phát triển cân đối trên ba lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác đối ngoại.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu quản lý với mục tiêu hợp lý, tinh gọn, hiệu quả hiệu lực, cần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy đủ phẩm chất năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, có sức sáng tạo và trách nhiệm cao với thực hiện nhiệm vụ, công việc trong tình hình mới, xây dựng quy chế hoạt động, quy trình thực hiện, phân công công việc vừa đảm bảo sự thống nhất và độc lập tương đối của các nhóm công việc, định kỳ kiểm điểm đánh giá từng cán bộ lãnh đạo, chuyên viên trên các mặt công tác đảm bảo sự công khai, dân chủ, khách quan.

Đại hội chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp
Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Hà Xuân Linh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Trần Lưu Hùng giữ chức Phó Bí thư./.

Thanh Loan