Danh sách cán bộ Tổ Thông tin – Thư viện

0 7.670

I. Giới thiệu chung.

Là đơn vị tham mưu giúp việc cho Trưởng khoa trong việc quản trị cổng thông tin điện tử của Khoa. Là đơn vị thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Khoa Quốc tế.

II. Đội ngũ cán bộ

 

 STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
1
TS. Hà Xuân Linh
Điện thoại: 0914584886
Email: haxuanlinh.tnu@gmail.com
Trưởng Khoa / Phụ trách tổ
2
Phạm Thị Thủy
Điện thoại: 0973312235
Email: phamthuytd89@gmail.com
Chuyên viên
3
Phạm Tiến Thành
Điện thoại: 0847272222
Email: thanh.pt@tnu.edu.vn
Chuyên viên