Giới thiệu Bộ môn Khoa học sự sống

  1. Giới thiệu

     Từ khi thành lập đến nay, Bộ môn Khoa học sự sống đã không ngừng phát triển và mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước cũng như nước ngoài nhằm triển khai chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học, các khóa đào tạo ngắn hạn và chuyển tiếp sinh  cho sinh viên. Đến nay bộ môn đã xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý chuyên môn cũng như quản lý đào tạo cử nhân đại học ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường và Bền vững (Environment Management & Sustainability)

     Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường và Bền vững có chuyên môn tốt, phương pháp tiếp cận công việc tiến tiến và thành thạo về tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.

     Theo đó, các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh từ các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Ngoài ra sinh viên còn được tham gia các khóa học nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, các hoạt động tình nguyện và nghiên cứu khoa học. Sinh viên có nhiều cơ hội được đi học tập ngắn hạn, thực tập nghề tại một số nước trên thế giới

     Với khung chương trình đào tạo như vậy, để tốt nghiệp SV CTTT đã được trang bị một chuyên ngành vững vàng cùng trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc 5.5 IELTS và trình độ Tin học IC3 (điều kiện bắt buộc). Ra trường sinh viên có thể làm việc bất cứ cơ quan, đơn vị nào ở trong nước cũng như các công ty đa quốc gia hoặc tiếp tục chương trình sau đại học tại các trường đại học ở nước ngoài.

  1. Chức năng, nhiệm vụ
  • Đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học, quản lý, kỹ thuật và công nghệ môi trường bậc Đại học (bằng Cử nhân Khoa học)
  • Tiến hành các nghiên cứu khoa học cơ bản và triển giao ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường, kỹ thuật và công nghệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
  1. Các chuyên ngành đào tạo

* Quản lý tài nguyên môi trường và bền vững

     Chương trình Quản lý Tài nguyên Môi trường trang bị cho sinh viên kiến thức đầy đủ về phương pháp luận và thực hành về công tác quản lý môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên có thể nắm vững các công nghệ xử lý môi trường và phương pháp quản lý các công nghệ này cũng như có thể đưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm quản lý các vấn đề môi trường trong các hoạt động khác.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUỐC TẾ – ĐHTN

BỘ MÔN KHOA HỌC SỰ SỐNG

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1
TS. Mai Anh Khoa
Điện thoại: 0968533888
Email: khoa.mai@tnu.edu.vn
Trưởng bộ môn
2
GS.TS Đặng Kim Vui
Điện thoại: 0913384277
Email: dangkimvui@tnu.edu.vn
Giảng viên
3 GS.TS Đặng Văn Minh
Điện thoại: 0912334310
Email: dangminh08@gmail.com
Giảng viên
4 GS.TS Nguyễn Duy Hoan
Điện thoại: 0913377255
Email: ndhoan@lrc-tnu.edu.vn
Giảng viên
5 PGS.TS Hoàng Văn Phụ
Điện thoại: 0912141837
Email: phuhv@tnu.edu.vn
Giảng viên
6
PGS.TS Trần Viết Khanh
Điện thoại: 0912187118
Email: khanhtv@tnu.edu.vn
Giảng viên
7
PGS.TS Trần Thanh Vân
Điện thoại: 0912282816
Email: tranthanhvan@tnu.edu.vn
Giảng viên
8
PGS.TS Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại: 0914765087
Email: truongdhtn2009@gmail.com
Giảng viên
9
TS. Hà Xuân Linh
Điện thoại: 0914584886
Email: haxuanlinh.tnu@gmail.com
Giảng viên
10 TS. Đặng Hoàng Hà
Email: danghoanghavn@gmail.com
Giảng viên
11
ThS. Đặng Thị Thái Hà

Điện thoại: 0942877666
Email: dangthithaiha@gmail.com

Giảng viên
12
Đàm Hà Lương Thanh
Điện thoại: 0986973269
Email: damhaluongthanh@gmail.com
Giảng viên

Leave a comment