Giới thiệu Bộ môn Kinh tế và Quản lý

0 17.255

     Bộ môn Kinh tế – Quản lý được thành lập cùng thời điểm thành lập Khoa Quốc tế, là đơn vị chuyên môn của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên với nhiệm vụ chính là tham gia giảng dạy và giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế và quản lý với 03 ngành đào tạo tại Khoa là: Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán & Tài chính.

     Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của Khoa Quốc tế, Bộ môn Kinh tế & Quản lý không ngừng xây dựng, phát triển đội ngũ và các hoạt động chuyên môn. Hiện nay, Bộ môn Kinh tế – Quản lý có tổng số cán bộ là 25 giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm, trong đó có: 03 PGS. TS, 05 Tiến sĩ, 07 Thạc sỹ và 03 NCS. Bên cạnh đó Bộ môn có đội ngũ giảng viên thỉnh là giáo sư, tiến sĩ tại các trường đối tác ở nước ngoài như Anh, Úc, Mỹ, Hàn Quốc và các giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiến tại Việt Nam.

Chuyên ngành đào tạo

  1. Cử nhân Kinh doanh quốc tế

     Sinh viên Cử nhân Kinh doanh quốc tế sẽ được học cách phân tích những xu hướng toàn cầu và bối cảnh các quốc gia để xác định cách tiếp cận tối ưu vào thị trường nước ngoài. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về môi trường kinh doanh quốc tế, sinh viên sẽ được nghiên cứu thêm những vấn đề chuyên biệt bao gồm văn hóa, ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp.

  1. Cử nhân Quản trị kinh doanh

     Sinh viên Cử nhân Quản trị kinh doanh được đào tạo với mục tiêu nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị các nguồn lực (nguồn nhân lực, tài chính, phương tiện, trang thiết bị…) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược kinh doanh và và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

  1. Cử nhân Kế toán & Tài chính.

     Theo học chương trình cử nhân Kế toán và Tài chính tại Khoa Quốc tế sinh viên sẽ được trang bị các nguyên lý và ứng dụng nền tảng cần thiết trong ngành cũng như nghiệp vụ chuyên sâu của hệ thống kế toán, tài chính trong nước và toàn cầu. Thêm vào đó, sinh viên sẽ được mài giũa những kỹ năng mềm thiết thực cho tương lai như: kỹ năng nhận định, tổng hợp và phân tích số liệu; kỹ năng quản lý dự án hay giải quyết vấn đề.

     Cùng với mục tiêu chung của Khoa Quốc tế, Bộ môn Kinh tế & Quản lý đã và đang định hướng đào tạo đảm bảo sinh viên không những có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhân lực của các nhà tuyển dụng trong vùng mà còn được trang bị các kiến thức, kỹ năng tự học và học lên các bậc cao hơn để phát triển nghề nghiệp và hội nhập.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUỐC TẾ – ĐHTN

BỘ MÔN KINH TẾ QUẢN LÝ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 PSG.TS Nguyễn Khánh Doanh

Điện thoại: 0977242268

Email: nkdoanh@tnu.edu.vn

 Trưởng bộ môn
 2 TS. Nguyễn Tú Anh

Điện thoại: 0978662007

Email: tuanh1010@gmail.com

 Phó trưởng bộ môn
 3 ThS. Mai Anh Linh

Điện thoại:0978543876

Email: mailinh.mai7@gmail.com

 Phó trưởng bộ môn
 4 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Điện thoại:0913589758

Email: nhcong@ictu.edu.vn

 Giảng viên
 5 PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Điện thoại: 090573548

Email: doanhtaitnu@gmail.com

 Giảng viên
 6 PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm

Điện thoại: 0912805980

Email: ntgam@yahoo.com

 Giảng viên
 7 TS. Nguyễn Hồng Liên

Điện thoại: 02803857407

Email: nguyenhonglien@tnu.edu.vn

 Giảng viên
 8 TS. Kiều Thị Thu Hương

Điện thoại: 0964367976

Email: kieuhuong.tuaf@gmail.com

 Giảng viên
 9 TS. Nguyễn Thị Thu Thương

Điện thoại: 0967681693

Email: thuongtula.tueba@gmail.com

 Giảng viên
 10 ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Điện thoại: 0916258995

Email:

 Giảng viên
11 ThS. Đỗ Thị Hà Phương

Điện thoại: 0917677688

Email: phuongdth.tnu@gmail.com

 Giảng viên
12 ThS. Thiều Trung Hiếu

Điện thoại: 0983088185

Email: hieu.thieu@tnu.edu.vn

 Giảng viên
14 ThS. Đồng Văn Tuấn

Điện thoại: 0989086612

Email: dongvantuan.tueba@gmail.com

 Giảng viên
15 ThS. Trần Văn Dũng

Điện thoại: 0912478951

Email: tranvandung@tueba.edu.vn

 Giảng viên
16 TS. Trần Anh Vũ

Điện thoại: 01277179150

Email: trananhvu49@gmail.com

17 ThS. Quản Thái Hà

Điện thoại: 0986117989

Email: bachduong.2103.nh@gmail.com

 Giảng viên
18 ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: 0466533330

Email: cuongbiz@gmail.com

 Giảng viên
19 ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: 01699603688

Email: tungdautuktqd@gmail.com

 Giảng viên
20 ThS. Phạm Thị Tuấn Linh

Điện thoại: 0984662357

Email: tuanlinhpham0802@gmail.com

 Giảng viên
21 ThS. Lê Thị Mai

Điện thoại:

Email: lemai.istnu@gmail.com

 Giảng viên
 22 ThS. Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 0976883999

Email: dzung@tnu.edu.vn

 Giảng viên
 23 ThS. Đặng Trần Vũ

Điện thoại: 0937787787

Email: dangtranvu1991@hotmail.com

 Giảng viên
 24 ThS. Đặng Thị Mai Hương

Điện thoại: 0972529853

Email: sarahhuong11@gmail.com

 Giảng viên
 25 ThS. Vũ Thủy Hà

Điện thoại: 0986798333

Email: vuthuyha90@gmail.com

 26 Nguyễn Thị Minh Anh

Điện thoại: 01665388130

Email: anh1035@gmail.com

 Giảng viên
 27 ThS. Tạ Thị Nguyệt Trang

Điện thoại: 0946431999

Email: trangttn@tnu.edu.vn

28 ThS. Nguyễn Thu Hằng

Điện thoại: 0978626678

Email: nguyenthuhang@istn.edu.vn

 Giảng viên
29 ThS. Dương Thị Sen

Điện thoại: 01649593238

Email: senhoa162@gmail.com

Giảng viên
30 ThS. Nguyễn Đức Trường

Điện thoại: 0943412094/0396932212

Email: truongnd.is.tnu@gmail.com

 Giảng viên
 31 ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

Điện thoại: 0983624934

Email: hatrang2692@gmail.com

 Giảng viên
32 CN. Đồng Mạnh Cường

Điện thoại: 01695352896

Email: cuonghay@gmail.com

Giảng viên