Giới thiệu Bộ môn Kinh tế và Quản lý

0 18.559

     Bộ môn Kinh tế – Quản lý được thành lập cùng thời điểm thành lập Khoa Quốc tế, là đơn vị chuyên môn của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên với nhiệm vụ chính là tham gia giảng dạy và giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế và quản lý với 03 ngành đào tạo tại Khoa là: Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán & Tài chính.

     Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của Khoa Quốc tế, Bộ môn Kinh tế & Quản lý không ngừng xây dựng, phát triển đội ngũ và các hoạt động chuyên môn. Hiện nay, Bộ môn Kinh tế – Quản lý có tổng số cán bộ là 25 giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm, trong đó có: 03 PGS. TS, 05 Tiến sĩ, 07 Thạc sỹ và 03 NCS. Bên cạnh đó Bộ môn có đội ngũ giảng viên thỉnh là giáo sư, tiến sĩ tại các trường đối tác ở nước ngoài như Anh, Úc, Mỹ, Hàn Quốc và các giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiến tại Việt Nam.

Chuyên ngành đào tạo

  1. Cử nhân Kinh doanh quốc tế

     Sinh viên Cử nhân Kinh doanh quốc tế sẽ được học cách phân tích những xu hướng toàn cầu và bối cảnh các quốc gia để xác định cách tiếp cận tối ưu vào thị trường nước ngoài. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về môi trường kinh doanh quốc tế, sinh viên sẽ được nghiên cứu thêm những vấn đề chuyên biệt bao gồm văn hóa, ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp.

  1. Cử nhân Quản trị kinh doanh

     Sinh viên Cử nhân Quản trị kinh doanh được đào tạo với mục tiêu nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị các nguồn lực (nguồn nhân lực, tài chính, phương tiện, trang thiết bị…) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược kinh doanh và và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

  1. Cử nhân Kế toán & Tài chính.

     Theo học chương trình cử nhân Kế toán và Tài chính tại Khoa Quốc tế sinh viên sẽ được trang bị các nguyên lý và ứng dụng nền tảng cần thiết trong ngành cũng như nghiệp vụ chuyên sâu của hệ thống kế toán, tài chính trong nước và toàn cầu. Thêm vào đó, sinh viên sẽ được mài giũa những kỹ năng mềm thiết thực cho tương lai như: kỹ năng nhận định, tổng hợp và phân tích số liệu; kỹ năng quản lý dự án hay giải quyết vấn đề.

     Cùng với mục tiêu chung của Khoa Quốc tế, Bộ môn Kinh tế & Quản lý đã và đang định hướng đào tạo đảm bảo sinh viên không những có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhân lực của các nhà tuyển dụng trong vùng mà còn được trang bị các kiến thức, kỹ năng tự học và học lên các bậc cao hơn để phát triển nghề nghiệp và hội nhập.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUỐC TẾ – ĐHTN

BỘ MÔN KINH TẾ QUẢN LÝ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1 PSG.TS Nguyễn Khánh Doanh

Điện thoại: 0977242268

Email: nkdoanh@tnu.edu.vn

Trưởng bộ môn
 2 TS. Nguyễn Tú Anh

Điện thoại: 0978662007

Email: tuanh1010@tnu.edu.vn

Phó trưởng bộ môn
 3 Phạm Thị Huyền

Điện thoại: 0974.293.693

Email: huyenpt@tnu.edu.vn

Giáo vụ bộ môn
4 TS. Trần Anh Vũ

Điện thoại: 0919 618 718

Email: vta@tnu.edu.vn

Giảng viên
 5 TS. Phạm Thị Tuấn Linh

Điện thoại: 0964.132.090

Email: tlinhpt@tnu.edu.vn

Giảng viên
6 TS. Tạ Thị Nguyệt Trang

Điện thoại: 0946.431.999

Email: trangttn@tnu.edu.vn

Giảng viên
7 TS. Phương Hữu Khiêm

Điện thoại: 0968.197.888

Email: phuonghuukhiem@tnu.edu.vn

Giảng viên
 8  ThS. Đặng Thị Mai Hương

Điện thoại: 0972 529 853

Email: huongdt@tnu.edu.vn

Giảng viên
9 ThS. Nguyễn Đức Trường

Điện thoại: 0396.932.212

Email: truong.nd@tnu.edu.vn

Giảng viên
10 ThS. Đinh Thị Phương Anh

Điện thoại: 0886483642

Email: phuonganh.dt@tnu.edu.vn

 Giảng viên
 11 ThS. Đỗ Thị Thu Hà

Điện thoại: 0915.298.688

Email: hadtt@tnu.edu.vn

 Giảng viên
 12 ThS. Nguyễn Mai Hương

Điện thoại: 0974111206

Email: huongnm@tnu.edu.vn

 Giảng viên
 13 ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: 0909184567

Email: cuongbiz@gmail.com

 Giảng viên
 14 ThS. Nguyễn Thị Minh Anh

Điện thoại: 0365388130

Email: nguyenminhanh@tnu.edu.vn

 Giảng viên
 15  ThS. Trần Minh Châu

Điện thoại: 0913283273

Email: chautm@tnu.edu.vn

Giảng viên
16 ThS. Trần Quốc Huy

Điện thoại: 0943.663.996

Email: huytq@tnu.edu.vn

Giảng viên
17 ThS. Vũ Thủy Hà

Điện thoại: 0986798333

Email: havt@tnu.edu.vn

 Giảng viên