NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA SINH VIÊN “NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC, NUÔI VÀ NHÂN GIỐNG SÂU SÁP ĐỂ XỬ LÍ RÁC THẢI NILON TẠI KHOA QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN”

0 456

Sáng ngày 23/7/2021, tại phòng họp số 2, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ của sinh viên được thành lập số 1258/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 7 năm 2021 đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC, NUÔI VÀ NHÂN GIỐNG SÂU SÁP ĐỂ XỬ LÍ RÁC THẢI NILON TẠI KHOA QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN”. Trưởng nhóm nghiên cứu: Sinh viên Đỗ Thị Minh Phương và Hoàng Bằng Lâm lớp Quản lý Tài nguyên & Môi trường – Khóa 7 (EMS – K7); Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Hoàng Hà – Bộ môn Khoa học & Sự sống – Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Mai Anh Khoa – Chủ tịch Hội đồng; Phản biện ThS. Đặng Thị Thái Hà; Ủy viên và Thư ký Hội đồng ThS. Đàm Hà Lương Thanh. Về phía Bộ môn có giảng viên hướng dẫn TS. Đặng Hoàng Hà cùng các thành viên thực hiện đề tài tham dự.

Sinh viên Đỗ Thị Minh Phương trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của đề tài

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, sinh viên Đỗ Thị Minh Phương đã trình bày tóm tắt nội dung đề tài “Nghiên cứu đặc tính sinh học, nuôi và nhân giống sâu sáp để xử lí rác thải nilon tại Khoa Quốc Tế – Đại học Thái Nguyên”. Nghiên cứu này góp phần tìm hiểu về kỹ thuật nuôi và nhân giống sâu sáp trong điều kiện môi trường và nhiệt độ tại Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp tăng hiệu quả xử lý nilon PE, không gây hại cho môi trường và có 01 bài báo được đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Đại học Thái Nguyên nhân kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực trong nghiên cứu khoa học của nhóm sinh viên thực hiện đề tài. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã có những đóng góp bổ ích và thiết thực, giúp nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên có cơ sở để hoàn thiện đề tài tốt hơn đề tài được Hội đồng đánh giá ở mức xuất sắc.

Một số hình ảnh nghiên cứu đề tài

 

Nguyễn Linh – TTTT