Tập huấn đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế theo chuẩn AUN-QA, phiên bản 4.0

0 81

Sáng ngày 11/03, Chi bộ Khoa Quốc tế đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Tập huấn đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế theo chuẩn AUN-QA với sự tham gia của toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ, giảng viên và người lao động của Khoa Quốc tế. Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Hà Xuân Linh, Bí thư Chi bộ – Trưởng khoa, chủ trì buổi sinh hoạt.

Đồng chí Hà Xuân Linh – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa Quốc tế phát biểu tại buổi sinh hoạt

Với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế, từ ngày đầu thành lập, Khoa Quốc tế đã luôn chú trọng công tác đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo nhằm không ngừng đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và các tiêu chuẩn chất lượng trong nước cũng như từng bước tiếp cận với chuẩn của khu vực và thế giới.

Nhằm khẳng định chất lượng và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng, khẳng định sự cam kết của Khoa Quốc tế đối với xã hội, tháng 4/2021, Khoa Quốc tế đã đăng ký đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế theo bộ tiêu chuẩn của Tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA). Đây là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên, và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo. Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo của Khoa đã được AUN-QA chấp nhận và ấn định từ ngày 04 đến ngày 08/04/2022.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hà Xuân Linh, Bí thư Chi bộ – Trưởng khoa, đã tiếp tục khẳng định tầm quan trọng cũng như nhiệm vụ chiến lược trong năm 2022 của Khoa trong việc tập trung mọi nguồn lực để phối hợp với AUN-QA đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế. Đồng chí nhấn mạnh, đây vừa là nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đồng thời cũng là nhiệm vụ chuyên môn của Khoa và yêu cầu toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ,  giảng viên và người lao động nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ đã được phân công.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã được nghe ThS. Trần Lưu Hùng, Phó Bí thư Chi bộ – Phó Trưởng khoa, giới thiệu về ANU và bộ chiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 4.0 và tập huấn về đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA.

Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề quan trọng, có ý nghĩa lớn trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Khoa Quốc tế, cũng như công tác chuyên môn của Khoa. Ngoài việc chuẩn bị các nội dung cần thiết cho công tác đánh giá, buổi sinh hoạt cũng đã giúp cho các cán bộ đảng viên, cán bộ,  giảng viên và người lao động nhận thức rõ hơn nữa về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn của bản thân, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Khoa./.