VBPQ – Cơ sở vật chất

0 17.167
STT TÊN TÀI LIỆU
1
Biên bản thỏa thuận giữa trường ĐH Khoa học và Khoa Quốc tế về việc bàn giao quỹ phòng ở ký túc xá
Bấm xem
2
Thông báo về việc quản lý, sử dụng hội trường, phòng họp và giảng đường tại Khoa Quốc tế
Bấm xem
3
Quyết định về việc tạm giao diện tích đất thuộc lô 17
Bấm xem
4
Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị Khoa Quốc tế năm 2014
Bấm xem
5
Quyết định điều chuyển tài sản từ trường ĐH Khoa học sang Khoa Quốc tế
Bấm xem
6
Quyết định điều chuyển tài sản từ Trung tâm HTQT sang Khoa Quốc tế
Bấm xem
7
Quyết định điều chuyển tài sản từ Khoa Ngoại ngữ cho Khoa Quốc tế
Bấm xem
8
Quy định trách nhiệm của Bộ phận trực giảng đường, tạp vụ và bảo vệ tại Khoa Quốc tế
Bấm xem
9
Quy định quản lý, sử dụng tòa nhà T1
Bấm xem
10
Dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản Khoa Quốc tế năm 2015
Bấm xem
11
Quyết định điều chuyển tài sản từ 2 phòng học tại Nhà xuất bản sang Khoa Quốc tế
Bấm xem
12
Công văn về việc đưa tòa nhà T1 vào sử dụng
Bấm xem
13
Công văn về việc bàn giao công trình nhà ở sinh viên đưa vào sử dụng
Bấm xem
14
Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đạo tạo cho Khoa Quốc tế
Bấm xem