VBPQ – Công tác học sinh, sinh viên

0 24.619
STT TÊN TÀI LIỆU
1
Quy định học bổng khuyến khích học tập cho người học thuộc Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
2
Quy định Tổ chức lớp và công tác chủ nhiệm lớp đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy
Bấm xem
3
Quy định Công tác người học tại Khoa Quốc tế
Bấm xem
4
Quy định CTHSSV nội trú và ngoại trú
Bấm xem
5
Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Khoa Quốc tế
Bấm xem
6
QĐ: V/v ban hành Quy định tổ chức, đánh giá hoạt động ngoại khoá cho sinh viên hệ đại học chính quy Khoa Quốc tế - ĐHTN
Bấm xem
7
QĐ: V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hoá của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
8
QĐ: Quy trình giám sát sự tiến bộ của người học tại Khoa Quốc tế
Bấm xem
9
Sổ tay sinh viên
Bấm xem
10
Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Bấm xem
11
Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Bấm xem
12
Quyết định về cấp học bổng và trợ cấp xã hội đối vơi học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
Bấm xem
13
Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
Bấm xem
14
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Bấm xem
15
Luật bảo hiểm ý tế
Bấm xem
16
Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Bấm xem
17
Quy định về quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại các đơn vị đào tạo của Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
18
Quy định hoạt động Đội An ninh xung kích ký túc xá Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
19
Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên
Bấm xem
20
Quy định về công tác in, quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp của Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Bấm xem