Tuần 10: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO CHUẨN AUN-QA

0 271

Thực hiện kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, sáng ngày 23/7/2021,  Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế. Tham dự buổi làm việc gồm các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan. TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã lắng nghe các nhóm báo cáo tình hình thực hiện triển khai đánh giá CTĐT tuần thứ 10 trong tháng 7 và góp ý, chỉnh sửa các loại phiếu khảo sát phục vụ đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự tích cực của các thành viên trong Hội đồng trong công tác chuẩn bị cho các nội dung tự đánh giá. Đồng thời, TS. Hà Xuân Linh cũng đề nghị Tổ trưởng các Tổ chức năng, Trưởng Bộ môn Kinh tế Quản lý giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch (xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ theo tuần) và yêu cầu các nhóm chuyên trách rà soát lại tên minh chứng cần có cho các tiêu chuẩn/ tiêu chí (trong bản Master plan) để phù hợp với danh sách minh chứng đã được hội đồng điều chỉnh để phục vụ cho việc thu thập và lập danh sách minh chứng theo tiêu chuẩn/tiêu chí để chuẩn bị cho các buổi họp tiếp theo./.

   Nguyễn Linh – TTTT