Tuần 14: Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA

0 218

Thực hiện kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, sáng ngày 27/8/2021,  Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế. Tham dự buổi làm việc gồm các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan. TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã lắng nghe các nhóm báo cáo tình hình thực hiện triển khai đánh giá CTĐT tuần thứ 14 trong tháng 8 và đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung, đánh giá các tiêu chí (phụ lục 3 và phụ lục 4) trong báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự tích cực của các thành viên trong Hội đồng trong công tác chuẩn bị cho các nội dung tự đánh giá. Đồng thời, TS. Hà Xuân Linh đề nghị Tổ ĐT, NCKH&HTQT làm đầu mối rà soát lại minh chứng cần hồi cố; Đề nghị các nhóm chuyên trách bám sát theo bản Master plan thực hiện cách viết thống nhất theo hướng PDCA, lập biểu đồ, bảng biểu cho các tiêu chí/tiêu chuẩn để viết báo cáo; Đề nghị trưởng các nhóm và thư ký các nhóm chuyên trách tổng hợp các ý kiến đóng góp bổ sung và chỉnh sửa theo cách viết PDCA để phục vụ cho các buổi họp tiếp theo.

 

Nguyễn Linh – TTTT