Tuần 15, 16: Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA

0 209

Thực hiện kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, sáng ngày 06/9/2021 và 13/9/2021,  Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế. Tham dự buổi làm việc gồm các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan. TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã lắng nghe các nhóm báo cáo tình hình thực hiện triển khai đánh giá CTĐT tuần thứ 15, 16 trong tháng 9 và tiếp tục đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung, đánh giá các tiêu chí (phụ lục 3 và phụ lục 4) trong báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh các nhóm khẩn chương chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo phụ lục 3,  phụ lục 4 theo góp ý của phản biện và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, các nhóm hoàn thiện mã hóa minh chứng trong phụ lục 3 để tương thích với phụ lục 4. Đồng thời Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu Bộ môn Khoa học cơ bản dịch mẫu đề cương của báo cáo hoàn chỉnh sang tiếng Việt và gửi cho các bộ phận có liên quan tham khảo để phục vụ cho các buổi họp tiếp theo.

 

   Nguyễn Linh – TTTT