Tuần 17, 18: Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA

0 181

Thực hiện kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, sáng ngày 20/9/2021 và 27/9/2021,  Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế. Tham dự buổi làm việc gồm các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan. TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tuần 17 ngày 20/9 Hội đồng đã lắng nghe các nhóm báo cáo hoàn chỉnh phụ lục 3 và phụ lục 4 trong báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinhdoanh quốc tế dưới sự góp ý của Hội đồng từ các buổi họp trướctiếp tục triển khai xây dựng phụ lục 5 trong báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế (tuần 18, tháng 9).

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự tích cực của các nhóm trong công tác chuẩn bị cho các nội dung tự đánh giá. Đồng thời, TS. Hà Xuân Linh cũng đề nghị Trưởng các nhóm chuyên trách họp và thống nhất cách thức xây dựng phụ lục 5 để chuẩn bị cho các cuộc họp tiếp theo.

Nguyễn Linh – TTTT