Tuần 26,27: Đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA

0 131

Thực hiện kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, sáng ngày 06/12/2021,  Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế. Tham dự buổi làm việc gồm các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan. TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã lắng nghe các nhóm báo cáo tình hình thực hiện triển khai đánh giá CTĐT tuần thứ 25 trong tháng 11 và nhận xét, góp ý xây dựng bản dự thảo lần 01 cho báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế (tuần 26, tháng 12/2021);

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng đánh giá rất cao sự tích cực của các nhóm trong các tuần qua đã xây dựng được bản dự thảo lần 01 cho báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân KDQT. Đồng thời, TS. Hà Xuân Linh cũng đề nghị Tổ trưởng các tổ chức năng đôn đốc cán bộ thực hiện xây dựng và hồi cố các minh chứng còn thiếu theo thống kê của Ban thư ký để phục vụ để cho các buổi họp tiếp theo.