Tuần 8: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CTĐT CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO CHUẨN AUN-QA

0 205

Thực hiện kế hoạch số 915/KH-ĐHTN ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về hoạt động đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế của Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên. Sáng ngày 09/7/2021,  Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên triển khai Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế theo nội dung kế hoạch nhiệm vụ tháng 7/2021. Chủ trì buổi họp: TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng cùng Trưởng nhóm chuyên trách, Thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan.

Buổi họp với các nội dung chính:

Thu thập, tổng hợp phiếu khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT CĐR v đội ngũ phục vụ các phòng ban, cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, hệ thống CNTT-TV, tài chính, thi đua khen thưởng, ký túc xá.

Phân công nhiệm vụ cụ thể tới các Tổ chức năng và Bộ môn thu thập minh chứng phục vụ đánh giá CTĐT ngành Kinh doanh quốc tế.

Kết thúc cuộc họp TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng yêu cầu: các Tổ/BM thực hiện hoàn thànhnhiệm vụ thu thập thông tin minh chứng phục vụ công tác đánh giá CTĐT ngành Kinh doanh quốc tế đến hết tháng 7.

Nguyễn Linh – TTTT