Tuần 9: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO CHUẨN AUN-QA

0 220

Thực hiện kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế, sáng ngày16/7/2021,  Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế. Tham dự buổi làm việc có các trưởng nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm và các cá nhân liên quan.TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã nghe các nhóm báo cáo về việc thu thập các minh chứng có liên quan tới các nội dung đánh giá; bàn bạc và trao đổi về cách thức triển khai các nội dung liên quan đến phiếu khảo sát…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế – Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự tích cực của các thành viên trong Hội đồng trong công tác chuẩn bị cho các nội dung tự đánh giá. Đồng thời, TS. Hà Xuân Linh cũng yêu cầu các trưởng nhóm chuyên trách và thư ký các nhóm khẩn trương cung cấp các minh chứng liên quan tới công tác tự đánh giáhoàn thiện phiếu khảo sát theo góp ý của Hội đồng để chuẩn bị chocác bước tiếp theo của hoạt động đánh giá./

Nguyễn Linh TTTT