Đảng – Mùa xuân đầy ước vọng

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu  đời…”. Đó là những ca từ không thể nào quên trong ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa […]